Peristaltické dávkovacie čerpadlá

KRONOS

Chemikália je dopravovaná pomocou pomalého otáčania rotora, kde dochádza k postupnej deformácii hadice.V nej sa uzavrie malý objem kvapaliny, ktorý je potom pred lopatkou vytláčaný z hadice v smere jej rotácie. Za lopatkou vzniká podtlak a dochádza k opätovnému nasatiu čerpanej kvapaliny. Sanie alebo prefukovanie je riadené smerom, ktorým sa otáča čerpadlo.

Typické aplikácie sa uplatňujú v procesoch, pri ktorých je potrebný len nízky výtlak, napríklad pri dávkovaní chemik do čistiacich nádrží alebo na dávkovanie kondicionérov do bazénov (flokulanty, aktívne uhlie a dezinfekcia)

Tlak
od 0,1 ÷ 6 bar

Prietok
od 2 ÷ 25 l/h


DYNAMIK

Digitálne multifunkčné peristaltické dávkovacie čerpadlá, ktoré ponúkajú:

Presné programovanie rýchlosti, času alebo hodnoty vodivosti vďaka mikroprocesorovej technológii.

Vyššia životnosť stláčanej hadice a motora vďaka Transaxle Technology a novým technológiám.

 


PERISTALTICKÉ ČERPADLÁ

Dávkovacie čerpadlá SEKO vyhovujú ustanoveniam nasledujúcich medzinárodných noriem:

• 73/23CEE z 19/2/73
• 89/336  EHS z 3/5/89
• EN60335-1
• ISO 9001 (verzia 2000)