Meracie prístroje Walchem

Výrobca kontrolných jednotiek, nie len pre chemický priemysel,  je americká ( USA ) spoločnosť Walchem, IWAKI America Inc. Ku svojim meracím jednotkám vyrába tiež všetko príslušenstvo, ako sondy, konektory, adaptéry …

Spoločne s dávkovacími čerpadlami IWAKI sme schopný ponúknuť kompletný kontrolný systém, ktorý priebežne meria sledované veličiny, vyhodnocuje ich a na ich základe doplňuje potrebné chemikálie.

Kontrolné jednotky Walchem tiež ukladajú údaje o nameraných hodnotách, aj stav nameraný v čase. Tieto dáta je možné ukladať na USB disck, alebo ich online sledovať cez internet.

W 100W

Základná univerzálna kontrolná jednotka na stráženie kvality vody. W100W má tri výkonné riadiace výstupy pre jeho všestrannosť, poskytuje hospodárny a spoľahlivý spôsob, ako udržať svoj program úpravy vody pod kontrolou.

Typické aplikácie: odpadové vody – neutralizácia a dezinfekcia, úprava pitnej vody, potravinársky a nápojový priemysel, bazénová voda, kontrola biocidu v chladiacich vežiach, povrchové úpravy, zavlažovacia voda, reverzná osmóza.

Prospekt W 100W

W 600

Regulátor W600 to je programovanie na báze ikon na displeji dotykovej obrazovky. Prístroj môže riadiť až šesť funkcií, vrátane chemických dávkovacích čerpadiel a ventilov v aplikáciách odpadových vôd. Univerzálny vstupný senzor poskytuje flexibilitu využívať väčšinu snímačov, vrátane pH / ORP, vodivosť, dezinfekcia, fluorescencie a vstup prietokomera. Pripojenie k internetu umožňuje diaľkový prístup.

Typické aplikácie: odpadové vody – neutralizácia a dezinfekcia, úprava pitnej vody, potravinárstvo a nápojový priemysel, bazénová voda, kontrola biocídu v chladiacich vežiach, povrchové úpravy, zavlažovacia voda, reverzná osmóza.

Prospekt W 600

WebMasterONE

je najlepšia z rodiny riadiacich jednotiek v čističkách odpadových vôd a v priemysle. WebMasterONE to je výkonná multi platforma s analytickými senzormi Walchem pre rozsiahle komunikačné technológie. Výsledkom je schopnosť vzdialene monitorovať a ovládať svoj postup z ľubovoľného počítača, kdekoľvek na svete, len so štandardného webového prehliadača.

Jednoduché a intuitívne programovanie uľahčuje konfigurácii WebMasterONE ovládať niekoľko chladiacich veží, kotle, uzavretých slučiek, alebo prakticky akýkoľvek proces úpravy vody.

Prospekt WebMasterONE

WCU410 a WNI410

meracie zariadenia medi a niklu to sú optoelektronické analyzátory on-line, ktoré merajú skutočné koncentrácie medi alebo niklu v roztoku. Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane pokovovacích kúpeľov a mikroleptacích vaniach.

Dodávané ako kompletní systém s chladením a podľa požiadaviek aj odplynením priebežnej meranej vzorky. S možnosťou analógového výstupu, odpovedajúcej meranej veličiny.

Prospekt WCU, WNI 410